Вимоги до статей

Рекомендації й інформація з редакційної політики


Інформація про публікації


Theoretical and Empirical Manuscripts

Афілійованих осіб академій, які займаються теоретичними й прикладними рукописами, можна знайти на сторінках наших журналів. Редакційні керівні принципи відображають політику академій щодо перегляду рукописів для публікації й розгляду в кожній із цих філій. Основний критерій, за яким оцінюються рукописи, полягає в тому, чи сприяє дослідження розвитку дисципліни. Конкретні рекомендації подаються на наступній сторінці. Показані межі оцінювання, яке застосовується до кожного рукопису. Головні моменти включають суть, інтерес і релевантність. Теоретичні праці особливо вразливі стосовно огляду літератури. Щоб теоретичні дослідження просували дисципліну, у них має бути аналіз відповідної літератури з даної наукової сфери для кращого обґрунтування висновків чи моделей, які розширюють знання й розуміння. Отже, рецензенти теоретичних рукописів приділяють особливу увагу повноті огляду літератури й доречності висновків, зроблених на основі цього огляду. Прикладні, практичні й експериментальні дослідження особливо вразливі з погляду методології. Щоб рукопис був науково якісним, у ньому мають використовуватися відповідні ефективні методи відбору даних і статистичного аналізу. Водночас такі емпіричні праці мають включати й детальні огляди тематичної літератури. Рецензенти приділятимуть пильну увагу висновкам, зробленим за результатами статистичного аналізу, і їх відповідності літературі. Як випливає з останнього питання про рекомендації рецензентів, ми просимо їх якомога конкретніше вказувати, що необхідно зробити, щоб рукопис став прийнятним для публікації в журналі. Це головне завдання Академії: допомогти авторам у процесі дослідження. Наша редакційна політика носить скоріше доброзичливий, ніж критичний характер. Ми закликаємо всіх авторів, рукописи яких не було затверджено до публікації, при наступній подачі переробити статтю відповідно до пропозицій рецензентів. Ми із задоволенням розглянемо майбутні варіанти статті й попрацюємо з авторами для досягнення їхніх цілей.


Educational and Pedagogic Manuscripts

Афілійованих осіб академій, що займаються освітніми й педагогічними рукописами, можна знайти на сторінках наших журналів. Редакційні керівні принципи відображають політику академій щодо перегляду теоретичних і практичних праць для рецензування й публікації в кожній із філій. Первинний критерій, за яким оцінюються рукописи, полягає в тому, чи сприяє стаття вдосконаленню професії педагога. Конкретні рекомендації, надані рецензентами, розміщені на наступній сторінці. Показані межі оцінювання, які застосовуються до кожного рукопису. Головні моменти включають суть, інтерес, релевантність і корисність для педагогів. Для того щоб освітні або педагогічні праці були корисні викладачам і педагогам, у них має бути аналіз відповідної літератури з метою аргументації висновків, методик викладання чи педагогічних практик. Отже, рецензенти приділяють особливу увагу повноті огляду літератури й доречності висновків, зроблених на основі цього огляду. Освітні технології, педагогічні техніки або методики викладання мають бути детально описані з обґрунтованими висновками, щоб бути корисними викладачам на практиці. Рецензенти приділятимуть особливу увагу цим питанням при оцінці рукописів. У будь-якому разі рукопис повинен містити якісно розроблені й усебічно описані ідеї, щоб бути корисними для педагогів. Рецензенти звертають пильну увагу на ідеї, описані в рукописі, і наскільки вони відомі й практикуються. Як випливає з останнього питання про рекомендації рецензентів, ми просимо їх якомога конкретніше вказувати, що необхідно зробити, щоб рукопис став прийнятним для публікації в журналі. Це головне завдання Академії: допомогти авторам у процесі дослідження. Наша редакційна політика носить скоріше доброзичливий, ніж критичний характер. Ми закликаємо всіх авторів, рукописи яких не було затверджено до публікації, при наступній подачі переробити статтю відповідно до пропозицій рецензентів. Ми із задоволенням розглянемо майбутні варіанти статті й попрацюємо з авторами для досягнення їхніх цілей.


CASES

Приклади можуть бути будь-якого обсягу й будь-якого рівня складності. Академія твердо переконана, що будь-який читач може скористатися якісно підготовленими прикладами. Із цією метою ми розглядаємо заявки на конференції. Приклади можуть бути представлені у формі оповідання або діалогу. Приклад має містити достатню інформацію для досягнення цілей статті й бути написаним так, щоб привернути увагу читача. Приклади мають бути зосереджені на точці ухвалення рішення й повинні привести читача до того моменту, коли потрібно розробити якесь рішення або ряд стратегій. Завдання читача має полягати в тому, щоб проаналізувати приклад і будь-яку доречну зовнішню інформацію, а потім сформулювати потрібний курс дій. Рецензенти найбільше звертатимуть увагу на розвиток точки прийняття рішень. Приклади мають супроводжуватися інформацією, яку буде описано в наступних розділах. Приклади можуть бути будь-якого обсягу й не повинні відповідати якимсь конкретним рекомендаціям. Ми заохочуємо авторів використовувати стилі й підходи, які, на їхню думку, будуть корисними при створенні відповідного навчального матеріалу. Приклади можуть бути взяті з польових досліджень. Для таких прикладів треба отримати дозвіл на публікацію від відповідної посадової особи. Приклади також можна взяти з досліджень бібліотек, публічних або опублікованих джерел. Нарешті, приклади можуть бути розроблені для ілюстрації конкретного погляду або проблеми, для полегшення розуміння концепцій. Приклад має починатися з його опису, що ідентифікує сферу, рівень складності й обсяг цього прикладу. Важливо, щоб автори вибирали одного суб’єкта для основної мети прикладу. Майте на увазі, що приклад, що відповідає якомусь рівню, також може використовуватися на вищих рівнях. Зворотне не обов’язково. Приклад, що підходить для використання на рівні випускників, був би підходящим для освічених літніх осіб, але не для типових літній осіб. Автори у своїй класифікації мають зважати на доречність для звичайних студентів коледжу на різних рівнях навчання. Опис прикладу повинен відповідати формату наступного розділу.


CASE DESCRIPTION

Основний предмет цього прикладу стосується (виберіть одну дисципліну або галузь). Розглянуті вторинні питання включають (список другорядних питань, як вони співвідносяться). Приклад має рівень складності (виберіть один із наступних варіантів: 1 – підходить для курсів рівня першокурсника; 2 – для курсів другого рівня; 3 – для курсів молодшого рівня; 4 – для курсів старшого рівня; 5 – для аспірантів першого курсу; 6 – для аспірантів другого курсу; 7 – для докторантів). Цей приклад призначено для навчання (указати, скільки) класних годин і, можливо, потрібно буде (указати, скільки) годин зовнішньої підготовки учнів.


INFORMATION ABOUT THE CASE SYNOPSIS

Редактори схвалюють авторів за творчість у цьому розділі. Використання обраного діалогу із прикладу, коментарі про корисність класу або відповіді учнів на використання прикладу, також будь-яка інша інформація, яку автори вважають вартісною, можуть бути з успіхом використані. Конспекти повинні привертати увагу й викликати інтерес читачів. Текст має відповідати формату, наявному в наступному розділі.


CASE SYNOPSIS

У цьому розділі дається короткий огляд, він не повинен перевищувати 300 слів. Будьте креативними. Цей розділ буде основною родзинкою статті. Використовуйте його, щоб показати свій приклад.


BODY OF THE CASE

Основна частина має слідувати після короткого опису. У цьому розділі повинні використовуватися заголовки для поділу тексту за необхідності. Текст має бути якісно скомпонований і проходити до точки прийняття рішення й фіналу статті.


INSTRUCTOR'S NOTES

Інструктивні примітки можуть бути найважливішим аспектом статті. Вони ведуть по тексту, підтримують формат і спосіб навчання. Вони мають бути розроблені для менш досвідчених користувачів і зробити навчальний процес цікавим та успішним. Примітка повинна відповідати стандартним вимогам і містити розділи, як описано в наступних підзаголовках.


INTRODUCTION

Вступ до статті має починатися з повторення її назви й авторів. Вступ має містити опис суті й будь-яку відповідну інформацію про дослідження або про те, як воно проводилося. Треба пояснити, як цей приклад може бути використаний у класі й обговорити конкретні стратегії й рекомендації для використання підходів або методів дослідження.


CASE OVERVIEW

Вступ має продовжитися оглядом. Укажіть відповідну інформацію або проблеми й зробіть огляд поданого матеріалу. Це важливий аспект статті, оскільки він дає змогу авторам визначити, що читачі повинні зрозуміти, коли читають статтю.


DISCUSSION QUESTIONS

Деяким користувачам подобається ставити запитання, включені в статтю, щоб почати обговорення. Інші люблять розробляти власний підхід щодо використання певного прикладу. Отже, редактори рекомендують, щоб обговорювані питання в статті були наявні. Це дає змогу користувачеві зробити індивідуальний вибір при використанні або постановці питань. До кожного питання вкажіть відповідь. Сформуйте питання так, щоб відповіді відразу ж розкривали кожне з них. Питання для обговорення часто набувають форми аналізу. Фінансовий аналіз, екологічний аналіз, ринкові оцінювання та ін. Вони нерідко є цінними аспектами навчання. Якщо аналітичне питання поставлено, автори як відповідь на нього мають подавати повний аналіз. Для відкритих або широких дискусійних питань можна навести можливі відповіді або відповіді, які можуть з’явитися, й описати, як такі питання можна застосувати.


ADDITIONAL EXHIBITS

Якщо наявна додаткова інформація, наприклад, дані по галузі, середні галузеві показники, порівняльні дані тощо, включіть її до статті. Поясніть цю інформацію й опишіть її використання на практиці.


EPILOGUE

Якщо необхідно, додайте епілог, у якому опишіть, що насправді відбулося, або надайте будь-яку інформацію, яка, на вашу думку, може бути цікавою читачам. Епілог, можливо, підходить не для всіх випадків, тому не бійтеся пропустити цей розділ.


REFEREE GUIDELINES

На наступній сторінці надано рекомендації рецензента щодо розгляду прикладів і примітки. Як випливає з рекомендацій, першочергове значення приділяється читабельності, цікавості й корисності матеріалу як навчального.


REFEREE SUPPORT

Як випливає з останнього питання про рекомендації рецензентів, ми просимо їх якомога конкретніше вказувати, що необхідно зробити, щоб стаття стала прийнятною для публікації в журналі. Це головне завдання Академії: допомогти авторам у процесі дослідження. Наша редакційна політика носить скоріше доброзичливий, ніж критичний характер. Ми закликаємо всіх авторів, рукописи яких не було затверджено до публікації, при наступній подачі переробити статтю відповідно до пропозицій рецензентів. Ми із задоволенням розглянемо майбутні варіанти статті й попрацюємо з авторами для досягнення їхніх цілей.