Політика конфіденційності

Етика і політика публікацій

Усі статті, подані в журнали, проходять процес подвійного сліпого рецензування. Рецензуються членами Редакційної ради. Спочатку редактор журналу розглядає статті стосовно відповідності тематиці видання й використовує програму перевірки на плагіат для забезпечення того, щоб стаття була оригінальна. Потім редактор відправляє рукопис двом рецензентам, при цьому не розкриває осіб авторів і другого рецензента. Результати рецензування конфіденційно надходять редактору. Перш ніж відправляти коментарі авторам, він розглядає відгуки рецензентів для забезпечення того, щоб коментарі були релевантними й недискримінаційними. Авторам надається можливість внести зміни у свої рукописи на підставі отриманих ними рецензій. Переглянута й виправлена стаття надсилається назад редактору, який відправляє цей документ знову первинним рецензентам. Зворотний зв’язок у другому раунді рецензування відбувається як і в першому. У рідкісних випадках авторам надається другий шанс переглянути й повторно подати свої статті, якщо вони не будуть визнані задовільними після першого рецензування.